Región Bratislava - Bedrich Schreiber

Región Bratislava

By Bedrich Schreiber

  • Release Date: 2016-06-16
  • Genre: Europe

Description

Bratislavský kraj je v mnohých aspektoch špecifickou časťou Slovenska. Jeho osobitosť je daná prítomnosťou Bratislavy, jeho metropolitnou funkciou s koncentráciou ústredných
a celoslovenských inštitúcií, najvyšším stupňom urbanizácie a najvyššími ukazovateľmi hospodárskeho rozvoja a kvality života. Je ekonomicky najvýkonnejší, rozlohou najmenší, najmenej členitý a najhustejšie osídlený. Bratislavský kraj má rozlohu 2053 km2. Člení sa na 8 okresov, z toho je však 5 takzvaných mestských.
Na najväčší okres Malacky pripadá až 46 percent rozlohy kraja. 
V celom kraji žije 621 783 obyvateľov, je šiesty najľudnatejší na Slovensku. 91 percent obyvateľov kraja sa hlási k slovenskej národnosti, z národnostných menšín je najpočetnejšia maďarská (vyše 5 percent). V Bratislavskom kraji žije pomerne veľa ľudí prechodne, a aj podstatne viac cudzincov ako v iných krajoch Slovenska.